O spoločnosti


Euro Energy Slovakia Holding, a.s. /EESH/ je certifikovaná a auditovaná výrobná spoločnosť. Vo vlastných výrobných kapacitách realizujeme strojársku výrobu tlakových a netlakových častí investičných celkov a kusovú výrobu pre energetiku, teplárenstvo, hutnícky, chemický a petrochemický priemysel.

EESH bola založená v roku 2004 a disponuje administratívno-prevádzkovými, výrobnými, skladovými a logistickými priestormi.

Spoločnosť rozšírila svoje výrobné kapacity o novú výrobnú halu. Expedičný otvor novej haly 8 x 8 m dovoľuje výrobu väčších nadrozmerných výrobkov, ich bezproblémovú kompletizáciu, vrátane nakládky prostredníctvom mostových žeriavov. Strojárska výroba je realizovaná vo dvoch vedľa seba stojacích a prepojených výrobných halách o rozlohe 20 000 m2.

Vedľa zavedeného systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2015, systému environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2015 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018 venujeme opakovanú pozornosť rozvoju zručností a schopnosti nášho kvalifikovaného personálu.
EESH je riadne certifikovaná spoločnosť pre oblasti: výroba, opravy, údržba, rekonštrukcia a montáž technických zariadení tlakových - skupina A: kotly parné, kvapalinové, stabilné, trieda I.- IV., technických zariadení tlakových - skupina B: kotly parné, kvapalinové, stabilné, trieda I.-V., ako aj pre výrobu parných, teplovodných a teplovzdušných potrubí, trieda I.-II., vrátane označovania výrobkov.

Na základe splnenia požiadaviek EWF certifikačného systému výrobcov pre systém manažérstva kvality vo zváraní, podľa STN EN ISO 3834, EWF Doc. 636, časť 1 a 2., je EESH riadne certifikovaná pre nasledovný typ výrobkov: energetické zariadenia, kotly, tlakové nádoby stabilné, vrátane nerezu, potrubia a potrubné trasy, oceľové zvárané konštrukcie. Spoločnosť je pripravená realizovať dodávky podľa normy - GOST. V súčasnosti prebieha proces
certifikácie.

Svojim zákazníkom ponúkame trvalo udržateľné synergie a konkurencie schopné cenové relácie. Skracujeme výrobné a dodávateľské cykly. Investujeme do pracovných a výrobných zdrojov. Postupne rozširujeme svoje výrobné kapacity. Kvalita a cenová dostupnosť našich výrobkov je preverená našimi stálymi odberateľmi - viď referencie.


O spoločnosti

Euro Energy Slovakia Holding, a.s. (EESH) je riadne certifikovaná a auditovaná výrobná spoločnosť.

Vo vlastných výrobných kapacitách a v ucelenej výrobnej rade realizujeme strojársku výrobu tlakových a netlakových častí investičných celkov a kusovú výrobu pre energetiku, teplárenstvo, hutnícky, chemický a petrochemický priemysel.

Mapa

Rýchly kontakt

Euro Energy Slovakia Holding, a.s.
Kancelárie spoločnosti a výroba
Schubertova 28/A
937 01 Želiezovce, Slovensko

Telefón:
+421.36.7710100; +421.36.7710101
Fax:
+421.36.7710102
E-mail:
euroenergy@euroenergysk.sk