Sortiment výrobnej produkcie, doprovodných služieb a činností


1. Realizácia investičných celkov na kľúč /montáž, demontáž/, vrátane MaR a elektroinštalácie.

2. Časti investičných celkov - výroba vo vlastných výrobných kapacitách:

 • EKO zariadenie pre DeNOx, DeSOx, odprášenie - elektrárne, teplárne, hutníctvo a pod.
 • ohrievače vzduchu - LUWO, ohrievače vody - EKO
 • ostatné zariadenia a časti investičných celkov pre elektrárne, teplárne, hutníctvo,  chémiu, petrochémiu, plynárenstvo, spracovateľský priemysel a pod.

3. Kusová výroba - ucelená výrobná rada vo vlastných výrobných kapacitách:

 • kotly vysokotlakové /40b/, kotlové telesá, spalinové kotly, tlakové a netlakové časti  kotla,
 • steny kotla - meandrové
 • ostatné tlakové a netlakové nádoby
 • ohrievače vody, ohrievače vzduchu, chladiče, výparníky kotla, prehrievače pary,  výmenníky tepla
 • kondenzátory, konvenčné zväzky, rekuperátory, parovody, atď.
 • dymníky, klobúky, trysky a tryskové otvory, kesóny, komory, kolóny, sklzové násypky a pod.
 • rúrkové zväzky všetkého druhu, segmentové potrubné kolená a  pod.
 • rúrkové ohyby za studena od priemeru D 16 do D 80 mm
 • pozdĺžne zvárané rúry veľkých priemerov
 • ručné zváranie spoj rúrky a rúrkovníc
 • zváranie membránových stien zaisťujeme v externej spolupráci
 • zavalcovanie rúr z uhlíkatej ocele, nerezovej ocele a farebných kovov
 • morenie hotových výrobkov zaisťujeme v externej spolupráci
 • oceľové konštrukcie každého druhu
 • ostatné kusové výrobky podľa zadania

Rozsah činností:
Konštrukčné spracovanie, pevnostné výpočty, technologické postupy výroby, PQR, WPS, nákup materiálu, výroba /príprava a delenie materiálu, mechanické opracovanie, ohýbanie rúrok, zváranie, zámočnícke práce, povrchové úpravy/, zavalcovanie rúrok, morenie hotových výrobkov /externá spolupráca/, kompletné skúšky výrobkov - kapilárne skúšky, RTG, ultrazvuk, magnetické skúšky /externá spolupráca/, tlaková skúška, balenie, sprievodná technická dokumentácia výrobkov, pasporty, logistika na miesto určenia.

Konštrukčné spracovanie, pevnostné výpočty:

 • vypracovanie výrobných výkresov a kusovníkov pre výrobu
 • tabuľkové rozpracovanie výrobkov
 • výrobné výkresy vypracované v programe MICROSTATION POWER DRAFT
 • výkresy je možné transformovať do systému AUTOCAD

Technologické postupy výroby, PQR , WPS:
Pre výrobky sú spracované:

 • technologické postupy v súlade s príslušnými normami a internými predpismi
 • zváracie postupy WPS zohľadňujúce typ zvarového spoja akosť materiálu a technológiu  zvárania
 • kvalifikáciu zvárania WPQR podľa technológie zvárania a skupiny materiálov

Nákup materiálu k výrobe:

 • zabezpečujeme nákup materiálov všetkých akostí a noriem od renomovaných a  preverených výrobcov a dodávateľov
 • dodávame kompletnú akostnú dokumentáciu, podľa požiadaviek zákazníka

Výroba:

Príprava a delenie materiálu:

 • delenie plechov tepelným rezaním
  • CNC plameňový a plazmový rezací stroj LEGAS L625 Seria; rozmer vodného stola 2500 x 6000; hrúbka rezaného materiálu – rôzne druhy ocele: kyslík-acetylénovým plameňom: max. 100 mm, vzduchovou plazmou: 1-20 mm 
  • ručné prenosné rezacie zariadenie PORTACUT
 • pílenie rúr a profilovej ocele
  • rúry do priemeru 230 mm, profily 230 x 275mm
 • príprava zvarových hrán
  • úkosovaním: úkosovanie rúr do 150 m, úkosovanie plechov do 40 mm
  • trieskové opracovanie: rúry do priemeru 150 mm,
  • väčšie hrúbky pálením a brúsením

Mechanické opracovanie:

 • sústruženie
  • hrotový sústruh SUI 50
  • revolverový sústruh SR 50
 • vŕtanie
  • stĺpová vŕtačka VR4A
  • montážna vŕtačka stĺpová prenosná VRM50
 • vyvrtávanie
 • frézovanie
  • frézka FA4V
  • karusel SK 16
  • horizontálna vyvŕtavačka FK 150 CNC, CNC, sprac. výkres. AUTOCAD, systém  FIDIA - (trubkovnice)
  • horizontálna vyvŕtavačka WH 10 NC, systém Heidenheim

Delenie plechov:

 • nožnice tabuľové NTH 3150/165

Zakružovanie plechov

 • zakružovačka W11 - 10 x 2000
 • zakružovačka XZM - 25 x 3000

Ohýbanie rúr:

 • za studena do priemeru 80 mm
  • ohýbačka rúr XOTH 80F CNC, maximálny priemer ohýbanej rúry 76 x 6 mm,  minimálny polomer ohybu 1,5 D

Ohraňovanie:

 • hydraulický ohraňovací lis CTO - 250
 • mechanický ohraňovací lis LO - 315

Zváranie:

 • ručné obalenou elektródou
 • ručné v ochrannej atmosfére argónu
 • poloautomatové MIG, MAG

Orbitálne zváranie:

 • spoj rúrky a rúrkovnice zvárame ručne v ochrannej atmosfére ARGÓNU – TIG

Zámočnícke práce:

 • zavalcovanie rúr z uhlíkovej ocele, nerezovej ocele a farebných kovov
  • zavalcovacie zariadenie MATEX PRO 2300 – MAUS
  • náradie na zavalcovanie podľa dimenzie rúr
 • tlakové skúšky
  • ručná tlaková skúšačka RTZ-600
  • ručná tlaková pumpa HP50
  • tlakové čerpadlo KARCHER K5.91
 • montážne operácie
  • priame brúsky
  • pásová brúska stojaca
  • uhlové brúsky
  • úkosovací automat EDGE Compact
  • ručná úkosovačka BM27
  • úkosovačka rúr BOILER 1“- 4“
  • úkosovačka rúr BOSCH
  • úkosovačka plechov
  • magnetická vŕtačka ALFA ROTA 40RLE

Povrchové úpravy:

 • bezvzduchové striekacie zariadenie AIRLES LP460

Dokončovacie operácie:

 • odmasťovanie výrobkov
 • sušenie po tlakových skúškach
 • aplikácie náterových systémov podľa požiadavky zákazníka
 • morenie hotových výrobkov /externá spolupráca/

Dodávateľský sortiment:

 • realizujeme dodávky všetkých druhov trubkových ohybov
 • od priemerov D 80 mm do D 630 mm (za studena a za tepla)
 • realizujeme dodávky hutného materiálu všetkého druhu a akosti

Manipulačná technika:

 • mostový žeriav 5 t
 • mostový žeriav 16 t
 • mostový žeriav 20 t
 • bočný nakladač 5 t
 • vzv 3,5 t a 3 t

Kompletné skúšky výrobkov:

 • kapilárne skúšky zaisťujeme podľa STN EN ISO 9712 a smernice 97/23/EC vlastným  skúšobným personálom
 • RTG, ultrazvuk a magnetické skúšky zabezpečujeme v externej spolupráci s  certifikovanou spoločnosťou
 • tlakové skúšky zabezpečujeme za účasti inšpektora z technickej inšpekcie

Sprievodná technická dokumentácia výrobkov, pasporty:

 • ku každému výrobku dodávame kompletnú sprievodnú dokumentáciu, pasporty,  osvedčenia akosti a kompletnosti, prehlásenia o zhode

Logistika na miesto určenia:

 • logistiku zaisťujeme vlastnými a externými špedičnými službami od renomovaných  špeditérov, vrátane zámorského balenia, podľa príslušných noriem a požiadaviek  zákazníka
 • zaisťujeme všetky druhy prepravy: kamiónová, železničná, námorná a letecká preprava
 • nákladná železničná stanica – Želiezovce

Z vyššie uvedeného preukázateľne potvrdzujeme, že sme schopní vo vlastných výrobných kapacitách, v požadovanej kvalite a termínoch realizovať výrobu časti investičných, ako aj kusové a špeciálne výrobky, denitrifikácia kotlov, odsírenie, odprášenie a pod.


O spoločnosti

Euro Energy Slovakia Holding, a.s. (EESH) je riadne certifikovaná a auditovaná výrobná spoločnosť.

Vo vlastných výrobných kapacitách a v ucelenej výrobnej rade realizujeme strojársku výrobu tlakových a netlakových častí investičných celkov a kusovú výrobu pre energetiku, teplárenstvo, hutnícky, chemický a petrochemický priemysel.

Mapa

Rýchly kontakt

Euro Energy Slovakia Holding, a.s.
Kancelárie spoločnosti a výroba
Schubertova 28/A
937 01 Želiezovce, Slovensko

Telefón:
+421.36.7710100; +421.36.7710101
Fax:
+421.36.7710102
E-mail:
euroenergy@euroenergysk.sk