Referencie


Výber z realizovaných zákaziek:                                                        

 Rok výroby

 Predmet zákazky

 2007

 Hady a komory EKA 

 2007

 Parovod pre TE Obrenovac A1  

 2008

 Hady EKA 

 2008

 Prehrievakový kotol (kotlové teleso, steny kotla, prehrievač, ohrievač vzduchu)               

 2009

 Parovod pre TE Obrenovac A2 

 2010

 Hadový prehrievač

 2010

 Spalinový kotol (steny kotla - meandrové, konvenčné zväzky)                                            

 2010

 Tlakové nádoby 

 2010

 Chladič oleja 

 2010, 2011

 Hady EKA  a šotový prehrievač

 2011, 2012, 2013

 Hady EKA a šotový prehrievač

 2011

 Dymník KK4 (ohrievač vody nad konvertorom) 

 2011

 Tlakové nádoby 

 2012, 2013

 Výmenníky, chladiče vzduchu

 2011 - 2012

 Dymník KK5 - Zostava (ohrievač vody nad konvertorom) 

 2012

 Rekonštrukcia chladenia okruhov konvertorov  KK4, KK5

 2012

 Výmenník, trojča 

 2012

 Oprava kotla

 2012, 2013

 Klobúk KK5

 2013, 2015

 Klobúk KK4

 2013, 2014

 Reaktorová rúra

 2013

 Ohrievač vzduchu (rekuperátor)     

 2013 - 2014, 2015

 Spojovacie potrubie - konvertory 

 2013 - 2014, 2015

 Päta veže konvertoru

 2014

 Výmenník E114

 2014

 Kotlové teleso K4

 2014

 Ohrievač vzduchu LUWO

 2014 - 2015

 Kotlové teleso K2, K3

 2014 - 2015

 Dymník KK5 (ohrievač vody nad konvertorom)

 2014 - 2015

 Dymník KK4 (ohrievač vody nad konvertorom)

 2015

 Kondenzátor - projekt Tarnow

 2016

 Rúrkový zväzok NTO

 2016

 Chladené potrubie

 2016

 Chladené zavážacie rúry

 2016

 Vratná komora

 2016

 Chladiaca veža - inšpekčný kryt

 2017

 Vysokotlaký ohrievač - VTO2 Elektráreň Chvaletice

 2016 - 2017

 Kondenzátor síry

 2017

 Tepelný výmenník

 2017

 Hradidlo

 2017

 Digester - projekt San Luis Obispo

 2017

 Prísadová násypka

 2017

 Teleso chladiča

 2017

 DHE Kondenzátor - projekt Sofia

 2017 - 2018

 Digester 1, Digester 2, Digester 3  - projekt Högbytorp

 2017 - 2018

 Dymník KK5

 2018

 Tryskový otvor KK 1-3

 2018

 Dymník K1

 2018

 Klobúk KK5

 2018

 Chladič prací 

 2018

 Klobúk K1

 2018

 Špirály VTO

 2018

 Časti dymníka KK4, KK5

 2018

 Teleso vozíka 

 2018

 Šablóna výmurovky veka

 2018

 Kryt horáka

 2018

 Koleno stabilné delené

 2018, 2019

 Panva FeSi

 2019

 Panely veka

 2019

 Výmenníky CCFA

 2019

 Priamy chladič vzduchu

 2019

 Spojovacie potrubie – konvertory

 2019

 Päta veže konvertoru

 2019

 Dymník  - spodná časť

 2019

 Flokulačná nádrž

 2019

 Reakčná nádrž

 2019

 OK a potrubia

 2019-2020

 NTO - Nízkotlakový ohrievač, projekt Opatovice

 2019-2020

 OTV1, OTV2 - Ohrievače vody, projekt Opatovice

 2019-2020

 KKP - Kondenzátor komínkovej pary,  projekt Opatovice

 2019-2020

 Nástavba OTV1, projekt Opatovice

 2020

 Ohrievač vody OTV1, projekt Tepláreň Frydek Místek 

 2020

 Náhradné diely na Žíhaciu pec č. 7


O spoločnosti

Euro Energy Slovakia Holding, a.s. (EESH) je riadne certifikovaná a auditovaná výrobná spoločnosť.

Vo vlastných výrobných kapacitách a v ucelenej výrobnej rade realizujeme strojársku výrobu tlakových a netlakových častí investičných celkov a kusovú výrobu pre energetiku, teplárenstvo, hutnícky, chemický a petrochemický priemysel.

Mapa

Rýchly kontakt

Euro Energy Slovakia Holding, a.s.
Kancelárie spoločnosti a výroba
Schubertova 28/A
937 01 Želiezovce, Slovensko

Telefón:
+421.36.7710100; +421.36.7710101
Fax:
+421.36.7710102
E-mail:
euroenergy@euroenergysk.sk