Kontakty


Euro Energy Slovakia Holding, a.s.

Lichnerova 38
903 01 Senec, Slovensko

IČO: 44 883 536
DIČ: 2022866659
VAT No.: SK2022866659
 

Kancelárie spoločnosti a výrobná prevádzka:

Euro Energy Slovakia Holding, a.s.
Schubertova 28/A                                                          
937 01 Želiezovce, Slovensko

Bankové spojenie: VÚB a.s., Expozitúra Želiezovce
                               IBAN: SK70 0200 0000 0026 4274 8458
                               IBAN: SK85 0200 0000 0019 4351 1951
                               SWIFT-BIC: SUBASKBX


Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6066/B, IČO: 44 883 536


O spoločnosti

Euro Energy Slovakia Holding, a.s. (EESH) je riadne certifikovaná a auditovaná výrobná spoločnosť.

Vo vlastných výrobných kapacitách a v ucelenej výrobnej rade realizujeme strojársku výrobu tlakových a netlakových častí investičných celkov a kusovú výrobu pre energetiku, teplárenstvo, hutnícky, chemický a petrochemický priemysel.

Mapa

Rýchly kontakt

Euro Energy Slovakia Holding, a.s.
Kancelárie spoločnosti a výroba
Schubertova 28/A
937 01 Želiezovce, Slovensko

Telefón:
+421.36.7710100; +421.36.7710101
Fax:
+421.36.7710102
E-mail:
euroenergy@euroenergysk.sk